+ 1-305-582-9089 Miami  +972-52-8-200-300 Israel  РусскийEng

אבטחת מועדונים

מועדונים  הם מקומות אליהם מגיעים אנשים לרקוד ולבלות אך לצערנו, לא אחת, אנו שומעים על מקרים בהם התרחשו תקריות אלימות במועדונים.  כאשר אירועים לא נעימים מתרחשים במועדוני הריקודים, אליהם מגיעים אנשים בשביל לבלות, הם פוגעים בהנאה של כולם. לכן נרצה למנוע אותם; באחריותו של בעל המועדון לנקוט בכל האמצעים על מנת להבטיח את ביטחונם ובטיחותם של המבלים במועדון. מועדון שאינו מצליח לקיים זאת מקבל מוניטין שלילי המרחיק ממנו לקוחות ואף נמצא בסכנה שהרשויות יוציאו לו צו סגירה או השעיית פעילות.
מועדונים חשופים לסיכונים רבים, יש בהם מבלים רבים במקום צפוף ותחת השפעת אלכוהול. מסיבה זו מועדונים חייבים סדר, אחרת עניינים עשויים לצאת משליטה. באחריותם של העוסקים באבטחת מועדונים לדאוג לסדר הציבורי במועדון. בין תחומי אחריותם של המאבטחים במועדון ניתן למנות:
– מניעה של הכנסת סמים.
– מניעה של הכנסת נשק חם או קר למועדון.
– פיקוח על מספר האנשים הנכנסים.
– הרחקת גורמים מפריעים ואלימים.
– שמירה על נהלים ועל הסדר הציבורית.
– ההיערכות למניעת פעילות טרור.
– אבטחה פנימית וחיצונית.

 

אנו ב Unmillennium מאמינים שבביטחון חשוב לשים דגש על מניעה, זוהי מילת המפתח באבטחת מועדונים ואבטחה בכלל. במקרה של אבטחת מועדונים יש להתמקד במניעת תקריות אלימות ולא נעימות הפוגעות בהנאת המבלים במקום. מבחינתנו אבטחת מועדונים היא הרבה יותר מצוות של שומרים; אבטחת מועדונים מתחילה בניתוח סיכונים והכנת מדיניות עבור המועדון. מדיניות הביטחון של המועדון כוללת נהלים מדויקים ותדרוך הצוות כיצד להגיב במקרה של אירועים על מנת לסיימם בצורה המהירה ביותר, בהתאם לחוק, ומבלי להפריע להנאתם של המבלים.

 
המאבטחים של Unmillennium עוברים הדרכה מיוחדת המכשירה אותם לתפקידי אבטחה במועדונים.  מאבטח במועדון עומד מול קהל של מבלים, השונה מעבודות שמירה אחרות, ולכן עליו לנהוג ברגישות הנחוצה ולהימנע מעימותים מיותרים. מאבטחים במועדון אינם נמצאים רק בשביל להגן על המועדון אלא בשביל להגן על המבלים עצמם. במקרה שישנו גורם המהווה סכנה למבלים, אין הכוונה לפגוע בו אלא לנטרלו כך שלא יהווה איום.