+ 1-305-582-9089 Miami  +972-52-8-200-300 Israel  РусскийEng

אבטחת שיירות

ישנם אישים רבים אשר במהלך עבודתם וסדר יומם  נעים בשיירות מאובטחות; אלו יכולים להיות ראשי ממשלות ונשיאים, אנשי דת בכירים ואפילו אנשים פרטיים בעלי ממון המציב אותם בסיכון. אבטחת שיירות היא נושא מורכב המחייב ידע מקצועי וניסיון רב. אין מדובר על אבטחה נקודתית אלא על מערך אבטחה הנמצא בתנועה מתמדת ולעתים כולל עצירות במספר תחנות. על המאבטחים לוודא שהשיירה תתקדם בכבישים ללא הפרעה והתנכלויות ותגיע ליעדה בשלום.

 

הסכנות הנשקפות לשיירות מאובטחות הן רבות, החל מאיומי טרור ועד לצלמי פפארצ’י מטרידים. על המאבטחים להיערך לכל סוג של איום ולעבוד מול כול הרשויות והגורמים המעורבים.  אבטחת שיירות דורשת תיאום ותקשורת ללא הפסקה בין כל הגורמים המעורבים על מנת להבטיח את חופש התנועה של השיירה. מטעמים מובנים לא ניתן לפרט את אמצעי התקשורת בהם משתמשים באבטחת שיירות אך ברור שיש לשמור על תיאום חשאי בין כל רכבי השיירה.

 

אבטחת שיירות צריכה להכיר את מסלולי הנסיעה המתוכננים  ומסלולי המילוט במקרה חירום ויחד עם זאת להימנע משיגרה הנחשבת לחולשה ביטחונית. בליבה של כל שיירה ישנה אישיות שאותה צריך לאבטח ויש להשתמש באמצעים שונים על מנת לעשות זאת, כולל אמצעי הטעייה. כוח האדם המעורב באבטחת שיירות כולל נהגים מיומנים לצד אנשי אבטחה בעלי הגדרת תפקיד ברורה בכל אירוע.

 

אמנם על השיירה להתכונן לכל סוג של אירוע העלול לפגוע בתנועת השיירה ובאישיות המאובטחת אך יחד עם זאת חשוב לפעול למניעת תקריות. המניעה מושגת בזכות העיניים הפקוחות של המאבטחים המיומנים בזיהוי סיכונים ובזכות ההרתעה הפיזית, גורמים עוינים יחששו להתעמת עם שיירה מאורגנת, חמושה ומוכנה.

 

אנו ב Unmillennium  מאמינים שאבטחת שיירות מחייבת שילוב נכון של כוח אדם בעל יכולות נהיגה מתקדמות, הכוללות אימונים למצבי מרדף או מילוט; מערכות תקשורת מתקדמות המאפשרות לקיים תקשורת פנימית בטוחה ומוגנת, מוקד בקרה ומאבטחי אישים המיומנים בקרב מגע והפעלת נשק במקרה הצורך. באבטחת שיירות אין שום מקום לחובבנות, הכול חייב להתקיים לפי תוכנית ברורה ותחת נהלים קפדניים.